Retinal pessimism

“…Retinal pessimism is not simply the failure of the phenomena of perception, the physiology of the retina, or the science of optics. Nor is it the conviction that whatever one is seeing is the worst of all possible things that could be seen. Both are intriguing options. But, retinal pessimism is something else, and it is encapsulated in the strange status of black: at once present and absent, at once a fullness and an emptiness, at once the absorption of all light and the total absence of light. Black is at once the foundation of all colour and, in its absence or emptiness, it is also what undermines the substantiality of all colour. If one is willing to go down this path, a retinal pessimism is not just about the non-colour that is black, but it is about the perception of colour itself. It is, ultimately, the suspicion that all colours are black, that all retinal activity is retinal inactivity. Retinal pessimism: there is nothing to see (and you’re seeing it)…”

“Black on Black”, Eugene Thacker, The Public Domain Review.

Símbols franquistes a Tortosa i altres desusos

Núvol ha publicat una bonica crònica del Embarrat i també unes paraules boniques sobre la meva acció/vídeo:

«Blanca Rego (Ferrol) va realitzar una de les accions més interessants i directament vinculades a la inutilitat i el desús. La gran màquina I és la realització d’una curosa recerca per Internet de les bases escrites de la primera edició (2014) del festival Embarrat (que no estaven ja penjades al propi web del festival). D’alguna manera, l’autora posava de manifest la obsolescència mateixa de la creació contemporània, les convocatòries, els premis, els festivals o els propis artistes i les seves obres. Un cop trobades les bases en un document PDF, l’autora inicia una cadena de transcodificacions: de PDF converteix el document a audio, el divideix en fragments i el converteix en arxiu de fotogrames, aconseguint un resultat aleatori i imprevisible. El resultat final és un vídeo HD en bucle de menys de 4 minuts esdevingut artefacte inútil, obsolet i inintel·ligible. Una absurditat amb ple sentit interpretatiu».

«Símbols franquistes a Tortosa i altres desusos», Oriol Martí Sambola.

Poison (1991)

Poison

Poison (1991), Todd Haynes.

I think that Poison was the first film I watched by Todd Haynes, many years ago. I’ve seen all his films and I like all of them, but Poison and Velvet Goldmine hold a special place in my heart (Velvet Goldmine is probably on my top 10 favourite films of all times).